Chi tiết gia công

Sắp xếp theo:

Chi tiết dạng tấm

Liên hệ
Đây là chi tiết dạng tấm phẳng, tấm rộng nhưng mỏng Gia công trên máy phay, khắc CNC, hoặc cắt Laser Nguyên liệu: Thép, inox, nhôm, nhựa Xử lý: Sơn, mạ, điện hóa

Chi tiết nhựa

Liên hệ
Đây là một dạng chi tiết máy bằng nhựa kỹ thuật Gia công trên máy phay, tiện CNC Nguyên liệu: Nhựa kỹ thuật POM, Bakelite, PEEK, MC, PA, ABS...  

Chi tiết đồng

Liên hệ
Đây là một dạng chi tiết máy bằng đồng Gia công trên máy phay, tiện CNC Nguyên liệu: Đồng vàng, đồng đỏ Xử lý bề mặt: Điện hóa

Chi tiết nhôm

Liên hệ
Đây là một dạng chi tiết máy bằng nhôm Gia công trên máy phay, tiện CNC Nguyên liệu: Nhôm A6061, A5052 Xử lý: Anod cứng, Anod thường, Anod tạo màu.

Chi tiết thép, inox

Liên hệ
Đây là một dạng chi tiết máy điển hình Gia công trên máy phay, tiện CNC Nguyên liệu: Thép, inox Xử lý: Sơn, mạ, nhiệt luyện